Menü

Ürünler

Dış Cephe Mantolama

DiŞ CEPHE MONTALAMA SİSTEMLERİ
1. Binalarda Isı Yalıtımı
                         Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla
                         tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta
                         olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol
                         altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri
                         geliştirmişlerdir.Ülkemizde de; başta sanayi ve konut
                         sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen
                         yıl artmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir
                         kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz
                         konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir.
Bina zarfı, binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar.
Duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme, tavan ve çatı, bina zarfını oluşturur.
Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının
düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin
azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması
amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam
(dış hava – yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan
işlemlere ısı yalıtımı denir.
a1.1. Duvrlar: Enerji verimliliği için ısı kaybeden duvarlara
 ısı yalıtımı yapılmalıdır.
Duvarlarda yalıtım içten (duvarın iç yüzünden) veya dıştan
(duvarın dış yüzünden) yapılabilir.
Bunun için çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ve detayları uygulanabilir.
1.2. Pencereler: Pencerelerde ısı kaybı açısından en önemli özellik,
ısı geçirgenlik katsayılarıdır.
(U değeri). Binalarda kullanılacak pencerelerin ısı geçirgenlik
katsayıları TS 825’e uygun olmalıdır.
Pencereler, kış mevsiminde güneşin mahal içerisine girişini arttırmalı,
yaz mevsiminde azaltmalıdır.
Bunun için pencere sistemlerinde çift camlar, low-e kaplı çift camlar,
güneş kontrol kaplamalı
camlar ile yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
1.3. Tavan/çatı ve döşemeler: Binalarda duvarlar ve pencerelerden
sonra en fazla ısı kaybı/kazancı
olan bölümler, tavan/çatı ve döşemelerdir. Bu bölümlere de ısı yalıtımı
yapılmalıdır. Bunun için çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ve
detayları uygulanabilir. Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve
kazançlarının azaltılmasında kullanılan sadece minimum
kalınlıkta yalıtım sağlamak amacıyla üretilmiş yüksek ısıl dirence
 sahip özel ürünlerdir. Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği
ısı iletim katsayılarının düşük olmasıdır.
Aşağıda binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve bu
 malzemelerin ürün standartları verilmiştir.
                            • Çatı, duvar ve döşemelerde tekniğine uygun ısı yalıtımı
                              malzemeleri kullanılması ile ısıtma ve
                              soğutma amaçlı tüketilen yakıt miktarının azalması,
                              • Hava kirliliği azalması,
                              • Sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşması sonucunda
                                sağlık giderlerinin azalması,
                              • Yapı bileşenlerinin yoğuşma sonucu korozyona uğraması
                                önlenerek binanın korunması sağlanır.

Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş.

Müşteri Danşma Hattı


MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL

 


FİRMAMIZIN LOGOSU

  


        

       

     

         

   

ilhancati.com Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım QAVY web tasarımı